помощь ЕС

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Projekt

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Bogmar-Traper Sp. z o. o..”

Realizowany od 01/01/2014 do 31/12/2015

Wartość projektu 545 824,29 PLN, dofinansowanie 409 993,21 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013