Przedsiębiorstwo Bogmar korzysta z dofinansowania: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"